Изкуството – новата власт. – Art is the new Power. -Egoist.bg

Изкуството – новата власт. – Art is the new Power. -Egoist.bg

Провокация в сърцето на Москва.